T3. Th10 4th, 2022
Mút xốp bong bóng chèn hàng hoá

Bán mút xốp hơi bong bóng chèn hàng, dùng làm bao để chèn hàng hoá hoặc cuộn hàng hoá để giảm va đập chống gây vỡ, bể hàng hoá khi vận chuyển đi xa.

Mút xốp bong bóng chèn hàng hoá
Mút xốp bong bóng chèn hàng hoá

Điện thoại: 090.2512.711

Địa chỉ email: [email protected]

By admin

Gọi Mua Hàng