CN. Th1 29th, 2023
Mút xốp hơi bong bóng chèn hàng, Mút Xốp Như Phương

Bán mút xốp hơi bong bóng chèn hàng, dùng làm bao để chèn hàng hoá hoặc cuộn hàng hoá để giảm va đập chống gây vỡ, bể hàng hoá khi vận chuyển đi xa.

Mút xốp hơi bong bóng chèn hàng, Mút Xốp Như Phương
Mút xốp bong bóng chèn hàng hoá

Điện thoại: 090.2512.711

Địa chỉ email: [email protected]

By admin

Gọi Mua Hàng